Ceníky elektřiny

Domácnosti

Firmy

Ceníky zemního plynu

Domácnosti

Firmy

Ceník služeb

Cenová rozhodnutí ERÚ

Všeobecné obchodní podmínky

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie

V souladu s § 61 odst. 2 písm. l) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v aktuálním znění Vás informujeme, že Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie vypracovaný Komisí a zveřejněný Energetickým regulačním úřadem je k dispozici na webových stránkách ERÚ pod tímto odkazem.

Informace o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů

Odběratel, který je dle platných právních předpisů v postavení spotřebitele, se může v případě sporů vzniklých ze smlouvy obrátit na Energetický regulační úřad (www.eru.cz), který je oprávněn v rozsahu své působnosti dle platných právních předpisů mimosoudně řešit tyto spory.

Podíl zdrojů elektřiny na celkové směsi paliv dodavatele a dopad výroby na životní prostředí

Informace dle § 28, odst. 1 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Energetický zákon). Údaje o podílu každého zdroje elektřiny na celkové směsi paliv dodavatele.

Zdroje energie 2013 2014 2015 2016
Obnovitelné zdroje – Celkem 5,68% 10,95% 11,77% 10,11%
- Sluneční 1,96% 2,63% 2,88% 2,77%
- Větrné 0,47% 0,57% 0,71% 0,63%
- Vodní 1,93% 2,56% 2,67% 1,15%
- Geotermální 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
- Biomasa 1,33% 2,19% 2,34% 5,57%
- Ostatní 0,00% 2,99% 3,17% 0,00%
Fosilní zdroje – Celkem 57,65% 52,77% 55,10% 59,53%
- Hnědé uhlí 40,71% 41,27% 42,15% 43,91%
- Černé uhlí 6,11% 5,78% 6,31% 6,97%
- Zemní plyn 8,30% 5,52% 6,41% 8,40%
- Ropa a ropné produkty 0,01% 0,06% 0,05% 0,05%
- Druhotné zdroje a ostatní 2,52% 0,14% 0,18% 0,20%
Jaderné zdroje – Celkem 36,67% 36,28% 33,13% 30,36%