Společnost One Energy & One Mobile a.s. ukončila své podnikatelské aktivity v oboru dodávek elektrické energie a zemního plynu

Vážení zákazníci,
v souvislosti s nepodařeným přechodem na nový informační systém a soustavnými problémy s vygenerováním platebních kalendářů a následné fakturace (vyúčtování) za dodávky elektřiny a zemního plynu se naše společnost dostala do situace, kdy nedokázala plnit přísné podmínky energetického trhu a management společnosti rozhodl ze svého podnětu o ukončení činnosti. Dnešním dnem jsme požádali Operátora trhu (OTE) o znemožnění účastnit se obchodů na krátkodobých trzích včetně zadávání bilaterálních obchodů čímž jsme přestali plnit základní úlohu subjektu zúčtování a defacto tímto krokem jsme i přestali splňovat finanční podmínky dané pravidly trhu.
Na základě této informace registrovaní účastníci trhu mohou v součinnosti se zákazníkem, kterému má být podle energetického zákona zahájena dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance, prostřednictvím informačního systému operátora trhu podat do 22.03.2018, 24:00 hod., žádost o zrychlenou změnu dodavatele u dotčených odběrných míst podle § 59 vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou.
V přapadě, že nedojde u zákazníků ke změně dodavatele, bude příslušným zákazníkům zahájena dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance.

Příjem rychlé změny dodavatele pro odběr zemního plynu je umožněn v období od 22.3.2018 do 25.3.2018 do 8:00 hodin. Zahájení dodávek dodavatelem poslední instance, nebo jiným dodavatelem na základě rychlé změny dodavatele, nebo nezajištění dodávky, nastane 26.3.2018 v 6:00 hodin.

Společnost dnešním dnem přestává přijímat jakékoli zákaznické požadavky a soustředí se pouze a výhradně na vyúčtování všech dodávek elektřiny a zemního plynu, s cílem vypořádat přeplatky a nedoplatky z dodávek energií a vyrovnání se se všemi věřiteli společnosti. One Energy & One Mobile v současné době již nedisponuje zákaznickým centrem a je možné ji kontaktovat pouze prostřednictvím e-mailu na adrese zakaznik@oneenergy.cz ​

One Energy & One Mobile a.s. – Oznámení o fúzi

Vážení obchodní přátelé,

rádi bychom Vás informovali o realizaci projektu vnitrostátní fúze sloučením, kdy:

1. Dne 12. července 2016 rozhodnutím valné hromady obchodní firmy One Energy Česká republika a.s. došlo ke schválení projektu přeměny vnitrostátní fúze sloučením dvou obchodních korporací.

2. Obchodní firma One Energy Česká republika a.s. tímto dnem zaniká a v důsledku fúze sloučením přešlo jmění zanikající společnosti na obchodní firmu One Mobile Česká republika a.s., IČ: 01879880. Nástupnickou společností za obchodní firmu One Energy Česká republika a.s. je One Mobile Česká republika a.s..

3. Rozhodnutím valné hromady téhož dne došlo ke změně názvu obchodní firmy One Mobile Česká republika a.s. na One Energy & One Mobile a.s..

Od 12. 7. 2016 tedy oficiálně vystupujeme jako:

One Energy & One Mobile a.s.

Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava

IČ: 01879880, DIČ: CZ01879880

Nástupnická společnost zaniklé právnické osoby, která vykonávala licencovanou činnost obchod s elektřinou a obchod s plynem podle § 10 odst. 11 energetického zákona řádně ohlásila dne 14. 7. 2016 ERÚ záměr pokračovat dále v licencované činnosti a zároveň podala žádost o udělení licence pro podnikání v elektronických odvětvích pro obě činnosti.

Viz. výkladové stanovisko ERÚ:
„Při přeměně právnické osoby může právní nástupce držitele licence nebo právnická osoba vzniklá odštěpením pokračovat v provozování licencované činnosti na základě rozhodnutí o udělení licence přeměňované právnické osoby za předpokladu, že do 1 měsíce ode dne právních účinků přeměny oznámí pokračování v licencované činnosti Energetickému regulačnímu úřadu a současně mu předloží žádost o udělení licence na činnost, kterou vykonává na základě rozhodnutí o udělení licence přeměňované právnické osoby. Do doby vydání rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o udělení licence pro přeměněnou právnickou osobu nebo právnickou osobu vzniklou odštěpením pokračuje právní nástupce nebo právnická osoba vzniklá odštěpením ve výkonu licencované činnosti s tím, že datum prvního uvedení výrobny do provozu zůstává zachováno. Vydáním rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o žádosti o udělení licence právnímu nástupci nebo právnické osobě vzniklé odštěpením zaniká licence přeměňované právnické osobě.“

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám plně k dispozici na zákaznickém centru (E: zakaznik@oneenergy.cz, T: 910 500 500)

Společnost One Energy se stala členem Asociace nezávislých dodavatelů energií ANDE

ANDE si klade za cíl vytvoření platformy pro vzájemnou spolupráci mezi jednotlivými dodavateli energií i dalšími subjekty trhu v oblastech vedoucích k odstraňování existujících legislativních, technických a procesních překážek fungování liberalizovaného trhu. ANDE chce svou činností přispět ke zkvalitnění služeb poskytovaných na trhu s energiemi, především ve vztahu ke konečnému zákazníkovi.